The Role of Students’ Emotional Intelligence: Empirical Evidence

Emotional intelligence (EI) has attracted great interest in the field of education as a vehicle to improve the socioemotional development of students. The first publications that appeared made a great number of claims about the positive influence of emotional intelligence in the classroom. The o...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Extremera Pacheco, Natalio, Fernández-Berrocal, Pablo
Format: Online
Język:spa
eng
Wydane: REDIE es una publicación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE). 2004
Dostęp online:https://redie.uabc.mx/index.php/redie/article/view/105
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!