Sistema de información geográfica y profundidad como herramientas para zonificar el espacio acuícola en Bahía San Quintín, B.C.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Blancas Gallangos, Natalia Ivoneli
Język:Spanish / Castilian
Wydane: 2021
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/415
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!