Sistema de información geográfica y profundidad como herramientas para zonificar el espacio acuícola en Bahía San Quintín, B.C.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Blancas Gallangos, Natalia Ivoneli
Språk:Spanish / Castilian
Publicerad: 2021
Ämnen:
Länkar:https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/415
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!