Mecanismos y limites de la tolerancias al daño foliar del chile silvestre Capsicum annuum var. glabriusculum :

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Diaz Valenzuela, Erik Omar
Kolejni autorzy: Bello Bedoy, Rafael
Język:Spanish / Castilian
Wydane: 2021
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/422
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!