Análisis de la pared celular en mutantes de endocitosis en el hongo filamentoso Neurospora crassa

La morfogénisis y el crecimiento de la hifa dependen del establecimeinto y mantenimiento del crecimiento polarizado, el cual está regulado por la exocitosis de vesículas que llevan los componentes de la pared celular.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ramírez del Villar, Arianne
Tác giả khác: Mouriño Pérez, Rosa Reyna
Ngôn ngữ:Spanish / Castilian
Được phát hành: 2021
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/423
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!