An interpretive Proposal for Evaluating Teaching in Higher Education

This article examines the limitations of the traditional positivist paradigm in the assessment of teaching quality in higher education and proposes the use of an Interpretivist perspective as an evaluative alternative. A case study of a novice college instructor is used for illustrating the limi...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Cisneros-Cohernour, Edith J.
Format: info:eu-repo/semantics/article
Wydane: REDIE es una publicación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE). 2008
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:https://redie.uabc.mx/index.php/redie/article/view/204
https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/6059
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!