שליחה במסרון: Analysis of the Teacher´s Educational Practice: Didactic Thinking, Interaction and Reflection